Hva skjer når godset ikke blir levert til avtalt tid (avtales separat)

Forsinkelser kan oppstå.
Den som melder inn fraktbrevet bestemmer hva som skal skje når godset ikke er levert i henhold til
ETA = Estimated Time of Arrival

Mottakere av meldinger:
"Gods forsinket"Eksempel på type melding.

 


Ved forsinkelser kan følgende hendelser/meldinger utløses:

ved ETA >>>
Frist for levering utløpt melding

ved ETA + ant. timer
"Early Warning" melding

ved ETA + ant. timer
"Critical Warning" melding

Alt er basert på hva innmelder av fraktbrevet angitt.


Melding om levering/ kvittering kan bli sendt til:


Transportør (den som har rådighet over godset)
og/eller
Avsender
og/eller
Mottaker
og/eller
Angitt leveringsadresse
 


med:e-Post
og/eller
SMS
og/eller
Automatisk postkasse
(via Internet)
og/eller
"Voice Mail"