ePOD Proof  of Delivery

Kontakte Jan Skjulestad, Kjell Hansen Shipping  AS,
for en demonstrasjon/tilkobling til ePOD-systemet.
Telefon 22 17 15 15

eller

Tomas Gunnarsson, Programmerings Service AS,
for tekniske spørsmål.
Telefon 95 81 20 60