Noen Screenshots

Velg Lokasjon ved MellomPOD
(ved ikke endelig levert sluttkunde). Listen på Lokasjoner oppdateres automatisk online.


Rapportere Avvik/Skade. Bilde kan inkluderes i avviksmeldingen.
 

Aktuell bruker informasjon

Velg Ny Bruker. Alle kan benytte alle håndterminaler. Ved bytte av sjåfør eller ved ferieavvikling etc. Liste på ansatte oppdateres automatisk online.