Innmelding av Fraktbrev, Status og Kvitteringer, med elektronisk signatur tilbake

Melde inn Fraktbrev
Overføringsmåter

Returmeldinger
KvitteringerFilformater

 


FTP, File Transfer Protocol
(elektronisk postkasse)

eller

Enkel Innmelding av Fraktbrev,
 WEB-basert registrering
eller
e-Post
eller
  Automatisert e-Post klient


IFTSTA Elektronisk statusrapport når godset er levert
og/eller

e-Postkvittering med
elektronisk Signatur
og

"Track and Trace" via WEB
/
Online status på alle egne innmeldte fraktbrev
 


IFTMIN - Elektronik fraktbrevinfo.
 basert på EDIFACT standarden
eller

Kundens eget format (innhouseformat)
eller

e-POD/SignPOD.net (eget innhouseformat
eller

Andre formater, etter overenskommelse

FTP (elektronisk postkasse) File Transfer Protocol ( http://no.wikipedia.org/wiki/Ftp )
EDIFACT standarden ( http://en.wikipedia.org/wiki/EDIFACT )

Eksempel ePost Kvittering


Eksempel Enkel innmelding via WEB