ePOD/SignPODdotNet Systemet leveres i nivåer, tilpasset behov og ønsker

N1 -  Kvittering via e-Post til fast e-postadress.

N12 - Enkel innmelding av Fraktbrevsinfo, fra flere, via WEBN30 - Komplett system for POD - Proof of delivery

 

 

 • Kun håndterminaler – skanne strekkode og elektronisk signering
   
 • Sender kvittering til fast e-Postadresse

  (N1 bruker ikke FTP-server eller WEB-server)

 

 • Håndterminaler – skanne strekkode og elektronisk signering
 • Sender e-Postkvittering til de som registrert inn fraktbrevsinfo.
 • Online status på egne innmeldte fraktbrev (klient/kunde-nivå)
 • Online status på alle kunders innmeldte fraktbrev

  (N12 bruker ikke FTP-server)

 

 • Håndterminaler – skanne strekkode og elektronisk signering
 • Innmelding elektronisk fraktbrevinfo, IFTMIN,
 • eller eget/innhouse filformat
 • Elektronisk statusrapport når godset er levert IFTSTA - til eget ordresystem
   og til de som meldt in fraktbrevinfo eller
 • e-Postkvittering med elektronisk Signatur
 • "Track and Trace" via WEB
 • Online status på alle innmeldte fraktbrev
 • Online status på alle kunders innmeldte fraktbrev

Eksempel på funksjoner/tjenester

 • Bilder ved skade
 • Skade/Avviksrapportering
 • Track and Trace via WEB
 • Online administrasjon av PDAer
 • Levert til tredje part/MellomPOD med signatur
 • Status per håndterminal, viser aktiviteter per håndterminal
 • Status per dag på alle eller klienter/kunders innmelde fraktbrev
 • Status per tidsintervall på alle eller klienter/kunders innmelde fraktbrev
 • GPS-posisjoner på leveringssted
 • Online GPS-posisjonering av last-/distribusjonbiler

 

Forklaringer:
IFTMIN – basert på EDIFACT standarden
IFTSTA - basert på EDIFACT standarden (
http://en.wikipedia.org/wiki/EDIFACT
FTP (elektronisk postkasse) File Transfer Protocol ( http://no.wikipedia.org/wiki/Ftp )

Eksempel ePost Kvittering