Signatur ved levering

Fraktbrevet (ett eller flere) registreres med
ett tastetrykk (innebygget strekkodeskanner).

 

Ved endelig levering til kunde og ved "mellomPOD"  skal kvittering fås med mottakerens signatur. Ved mottak (rådighet over godset) skal det ikke signeres. Mottakeren signerer direkte på håndterminalen med elektronisk signatur som blir automatisk overført til WEB-server og melding om levering blir sendt til berørte parter.