Fraktbrev

Fraktbrev/Tollpassfraktbrev

Vi har programvaren som tar seg av alt i forbindelse med Fraktbrev
Registrering, integrasjon med annen programvare og utskrift av transportetiketter.
Deres kunder produserer fraktbrevene og sendes til transportøren, manuell registrering elimineres.